Leiepriser

Tekniske data:

Det kan spilles sentercourt Handball, og da benevnes banen Bane 1 (også Trønderhallen 1)

Ved inndeling til to baner, benevnes banene Bane 2 (Trønderhallen 2) og Bane 3 (Trønderhallen 3)

 • Bane 2
  • kun oppmerket for Handball
  • kan deles inn i to, og disse to banedelene kalles da Bane 2A og Bane 2B
 • Bane 3
  • er oppmerket for Handball, Basketball og Volleyball
  • her kan det spilles sentercourt Basketball eller Volleyball
  • kan deles inn i tre, og disse banedelene kalles da Bane 3A, Bane 3B og Bane 3C
   • Bane 3A er oppmerket for Basketball, Volleyball og Badminton
   • Bane 3B er oppmerket for Basketball
   • Bane 3C er oppmerket for Basketball, Volleyball og Badminton

Trønderhallen 1 - TegningTrønderhallen 2 og 3 - TegningTrønderhallen inndelt i 5 - Tegning