Trønderhallen Levanger KF, har vedtatt å innføre forbud mot bruk av knust kalk i klatreanleggene på Trønderhallen.

Dette innføres først som en prøveordning f.o.m. 1. september 2014, og vil evalueres primo august 2015 (d.v.s. før neste sesongstart).

Det vil si at klatrere, f.o.m. 1. september 2014, vil måtte bruke flytende kalk ved klatring i Trønderhallens klatreanlegg (gjelder også Buldrerommet).

Viktige grunner for vårt valg:

  • Det har vært tilløp til uhell ved aktivitet på hall-gulvet ved Nerveggen, som heldigvis, ikke har medført alvorlig skade.
  • Det legges i disse dager tartan-dekke for sprinttrening og –testing på hele amfiet i Flerbrukshallen, som er forholdsvis porøs/åpen i overflaten. Bruk av knust kalk i klatreområdet vil lett føre til igjenfylling av overflaten, og være vanskelig å fjerne.

I og med at Trønderhallen kun tillater bruk av flytende kalk, har vi allerede anskaffet flytende kalk som vi selger i vår resepsjon.

Håndheving av forbudet vil ivaretas av både Håmmår’n FjellSportKlubb og av Trønderhallens betjening.

Trønderhallen har ikke satt noen sanksjoner ved brudd på forbudet, da dette må bli kjent i klatremiljøet først, og fordi vi håper det ikke blir nødvendig.