På grunn av forsinkelsene i Trønderhallen åpner Skogn svømmehall i dag.

Les mer fra Levanger-avisa.