personlig svmmetrener

Er du voksen og ønsker å bli en bedre svømmer ?

Alt fra ryggsvømming til vanntilvenning !

Individuell oppfølging etter behov.

Pris kr 275,- pr instruksjonstime. Rabatt for 5 og 10 gangs avtale

Ta kontakt direkte med vår svømmeinstruktør for å avtale time:  E-post

eller til Trønderhallen: post@tronderhallen.no