re-pning 2014 800x600

Inngang f.o.m. 0900 torsdag 16. oktober

Gratis inngang hele dagen i åpningstiden, 0900-2100.

Flere gode tilbud i samarbeid med våre leverandører på åpningsdagen.

Praktisk informasjon om svømmebilletter og abonnement (årskort o.l.) som ble berørt i stengeperioden av Svømmehallen.

Årskort (Gjelder også Avtalegiro)

 • Kortene som var gyldige pr. 21. juni 2014 har fått ny gyldighetsdato
 • Ny gyldighetsdato beregnes slik:
 • Antall dager restverdi + antall dager Svømmehallen var stengt + 1 bonus måned (30 dager)

Halvårskort og månedskort

 • Kortene som var gyldige pr. 21. juni 2014 har fått ny gyldighetsdato
 • Ny gyldighetsdato beregnes slik:
 • Antall dager restverdi + antall dager Svømmehallen var stengt + 1 bonus dag

Klippekort

 • Kortene som var gyldige pr. 21. juni 2014 har fått ny gyldighetsdato
 • Dette gjelder kun klippekort som har gjenstående klipp pr. 21. juni 2014.
 • Ny gyldighetsdato beregnes slik:
 • Antall dager restverdi + antall dager Svømmehallen var stengt
 • I tillegg gis det gratis inngang torsdag 16. oktober ved henvendelse i resepsjonen før inngang til Svømmehallen. Be om at det legges på 1 bonusklipp på ditt klippekort.

Verdikort

 • Kortene som var gyldige pr. 21. juni 2014 har fått ny gyldighetsdato
 • Dette gjelder kun klippekort som har gjenstående verdi pr. 21. juni 2014.
 • Ny gyldighetsdato beregnes slik:
 • Antall dager restverdi + antall dager Svømmehallen var stengt

Forhåndsolgte billetter (papirbilletter)

 • Billetter med gyldighetsdato f.o.m. 21. juni 2014 t.o.m. 31. oktober 2014, vil være gyldige t.o.m. 31. desember 2014