Vil du jobbe på Trønderhallen?

Vi har nå utlyst 3 stillinger. Ett vikariat og to faste stillinger på 40%.

Søknadsfristene er 12. januar 2015

Utlysningene finner du her:

Vikar 75%

Fast 40%