Riving av hallgulvet i Flerbrukshallen starter onsdag 15. april.

D.v.s. at all aktivitet (trening, undervisning, klatring i Ner-, Mellom og Øverveggen, o.l.) utgår f.o.m. onsdag 15. april og fram t.o.m. nytt hallgulv er ferdig lagt.

For de som har periodebillett (måneds-, halvårs- eller årskort) for klatring, vil vi forlenge gyldighetstiden tilsvarende tiden klatreveggene i Flerbrukshallen ikke er tilgjengelig. Endringen av gyldighetstiden vil skje i etterkant av stengeperioden.

NB! Det vil være mulig å bruke Buldrerommet i samme periode.

Årsaken til riving av hallgulvet er vannlekkasjen som ble oppdaget like før jul i fjor.