Her finner du skjema for søking på fast treningstid for hele sesongen høsten 2015/våren 2016.

Sesongen varer f.o.m. uke 34 t.o.m. uke 25. For flere detaljer se hvert enkelt søknasdsskjema.

  • Søknadsfristen er satt til:
    • Innen 1. juni 2015.
  • Søknaden må inneholde:
    • Utfylt skjema for enten Svømmehallen og/eller Flerbrukshallen.
  • Søknaden sendes til:
    • Trønderhallen Levanger KF, Postboks 130, 7601 Levanger, eller som vedlegg til e-post som sendes til post@tronderhallen.no

Skjema – Søknad på halltid i Trønderhallen 2015-2016

Skjema – Søknad på fasttid i svømmehallen på Trønderhallen 2015-2016

Leiepriser:

Annen info som er aktuell for søknaden finner du her: