Hallgulvet i Flerbrukshallen er nå revet, og i den forbindelse åpnes Klatreveggene igjen for offentlig klatring.

Vær oppmerksom på at det nå er betongdekke på gulvet under Ner-veggen, og at det er høydeforskjell på gulv mellom ganger/korridorer og hall-gulvet.

Åpningstiden for klatring vil være litt kortere f.o.m. 18. mai, da vi tilpasser åpningstidene for klatring til åpningstidene for Svømmehallen.
Årsaken til det er at behovet for hall-vakten er falt bort da det ikke er treningsaktivitet på hall-gulvet.