For mere info klikk på https://www.tronderhallen.no/svommehall/friskliv-i-vann/