Årskort på avtalegiro til jubileumspris (2011-pris)

Tilbudet gjelder ved inngåelse av avtalegiro for følgende produkter:

Produkt Månedspris Årskostnad Kontantsum å betale 16. april Du sparer
årskort familie 458,33 5.500,- 688,- 1.095,-
årskort voksen 225,- 2.700,- 338,- 525,-
årskort barn 131,66 1.580,- 198,- 300,-
årskort student 190,- 2.280,- 285,- 470,-
årskort honnør 190,- 2.280,- 285,- 470,-

Betingelser for årskort på avtalegiro:

  • Tilbudet gjelder KUN 16. april og avtalen må inngås samme dag mellom kl. 11.00 og kl. 18.00 ved oppmøte i resepsjonen på Trønderhallen.
  • Kun voksne kan inngå avtale om avtalegiro, og det er eier av konto som skal belastes som må signere bekreftelsen som sendes til Nets.
  • Ved opprettelse av avtalegiro, vil du også måtte betale en kontantsum med kort eller kontant. Denne kontantsummen gjelder for 15 dager i april + 31 dager i mai. D.v.s. at første avtalegiro forfaller til betaling 12. juni 2016.
  • Det er 1 års bindingstid, og ved manglende betaling ved forfall eller brutt avtale, forfaller hele avtalen til betaling. Trønderhallen garanterer oppgitt pris i 1 år f.o.m. inngåelse av avtale.
  • Etter 1 år vil månedsprisen endres til gjeldende månedspris, se våre ordinære priser her!