Her finner du skjema for søking på fast treningstid for hele sesongen høsten 2016/våren 2017.

Sesongen 2016/2017 varer f.o.m. uke 33 t.o.m. uke 25.

  • Søknadsfristen er satt til:
    • Innen 1. juni 2016.
  • Søknaden må inneholde:
    • Utfylt skjema for enten Svømmehallen og/eller Flerbrukshallen.
  • Søknaden sendes til:
    • Trønderhallen Levanger KF, Postboks 130, 7601 Levanger, eller som vedlegg til e-post som sendes til post@tronderhallen.no

For flere detaljer se hvert enkelt søknadsskjema.

Skjema – Søknad på treningstid i idrettshallen i Trønderhallen 2016-2017

Skjema – Søknad på treningstid i svømmehallen i Trønderhallen 2016-2017

Skjema – Søknad på treningstid i klatreanleggene i Trønderhallen 2016-2017

Leiepriser:

Annen info som er aktuell for søknaden finner du her: