Trønderhallen supplerer badestranda på Røstad for sommeren 2016 slik:

 • Kafeén er bemannet og åpen fredager 0630-1800, og alle andre dager 1100-1800.
 • I samme tidsrom er våre toaletter tilgjengelige for badestrand-brukere og besøkende.
 • I samme tidsrom kan 2 av våre garderober tilknyttet idrettshallen benyttes av badestrand-brukere for omkledning og dusjing.
 • Trønderhallen sine ansatte vil bidra med rydderenhold på stranda, men vi håper du som besøkende også bidrar til å holde badestranda ren og ryddig.
 • Vi vil tilby ambulerende is-salg på badestranda innenfor våre åpningstider, og når besøkstallet i svømmehallen tillater det.
  • Merk at det vil kun være mulig å betale med mCash.
  • mCash er en app for mobil betalingsløsning som du må installere på din smarttelefon for å betale med.
  • mCash-appen, kan du laste ned i Appstore eller Google Play, og etter installasjon må du knytte et betalingskort til mCash, før du kan betale med den.
  • Vårt utsalgssted i mCash vil du kunne finne under “I nærheten”, eller ved å skanne QR-kode som er festet til salgsboksen for is som våre selgere bærer med seg.
  • Trønderhallen sitt utsalgssted i mCash heter; “Trønderhallen’s is-salg på badestranda”
  • NB! Det er våre selgere som må trykke på “Løs inn”-knappen i appen når selve salget/kjøpet foregår.
  • Våre selger vil ikke ha anledning til å ta med seg alle sortene is vi har å tilby, men rullere på hvilke sorter som blir med for hver tur. Husk derfor å spørre hvilke sorter som selger har med før du starter kjøpet i mCash.

I samme periode, og samme åpningstider, i sommer kan Trønderhallen friste med:

 • Kjøp drop-inn billett til Svømmehallen og få neste dag gratis mot forevisning av gyldig kvittering fra dagen før.
 • Kjøp drop-inn billett til Flerbrukshallen/idrettshallen og du vil kunne benytte alle ledige hall-flater til for eksempel handball, innendørs-fotball, volleyball, badminton, basketball
  • NB! Ikke sett i gang aktiviteter som kan skade hall-gulv eller annet. Er du usikker, spør vårt personale.
  • Klatring inngår ikke i aktiviteter for drop-inn billett til Flerbrukshallen/idrettshallen, da det er egen billettering for det, og også krav til Bratt-kort for sikring og klatring.
  • Ved kjøp av drop-inn, er det inklusiv bruk av garderober tilknyttet idrettshallen, men kun garderobe 1 og 2 som er merket for gutter eller jenter.
  • Priser for drop-inn billett til Flerbrukshallen/idrettshallen er pr. stk.:
   • 35,- pr. barn
   • 60,- pr. voksen
   • 50,- pr. student/honnør
   • Gratis for ledsager som det kan forevises ledsagerbevis for.

mCash_salgsinfo_med_QR-kode_og_logoer