Påmeldingsfrist/-betingelser

 • Først-til-mølla prinsippet gjelder
 • Antall plasser: 12
  • Vi har satt et minimum på 6 deltakere for hvert kurs som arrangeres.
 • For påmelding, trykk i boksen foran Påmelding, for det kurset du melder deg på.
  • Da vil påmeldingsskjemaet åpne seg, hvor du fyller inn de opplysninger som vi etterspør.
  • Etter at du har fylt ut det vi etterspør, trykker du på knapp for å fullføre påmeldingen.
  • Du vil da få en bekreftelse på nettsiden der du er, og en e-post blir også sendt til deg, som bekrefter påmeldingen.
 • Betale for kurset gjør du i Trønderhallens resepsjon, men ikke før du har mottatt oppstarts info tilsendt fra instruktør.
  • Oppstarts info vil du motta i løpet av uka før kursstart, d.v.s. etter at påmeldingsfristen er utløpt for ditt kurs

Antall tilgjengelige plasser: 7