Styret i Trønderhallen Levanger KF har vedtatt prisjustering for svømmebilletter f.o.m. 1. januar 2017.

Prisjusteringen er kun for enkeltbilletter til Svømmehallen og gjelder kun for prisene på hverdager (mandager-fredager).
Det vil bety at Trønderhallen endrer fra topris-ordningen (hverdags- og helgepriser), til å ha lik pris på enkeltbilletter for alle dager.

De nye prisene gjeldende f.o.m. 1. januar 2017 vil bli slik:

Priser enkeltbilletter - svømming:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2021
BillettypeDagPris fra 2021Betingelser
Barn (≥0 år <3 år)Alle dager45,-Inkluderer 1 stk. gratis badebleie
Barn (≥3 år <18 år)Alle dager85,-Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
Voksen (≥18 år)Alle dager120,-Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
Familie (2 voksne og 3 barn)Alle dager330,-
Barn (-20%)Alle dager68,-Gjelder f.o.m. 4 barn ved kjøp av familiebillett.
20 % rabatt av ordinær billettpris for barn.
HonnørAlle dager110,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
StudentAlle dager110,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift.
Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.

I og med at prisene for våre klippekort og periodekort som gir tilgang til Svømmehallen ikke prisjusteres f.o.m. 1. januar 2017, vil disse produktene bli enda mer gunstig og fordelaktig for deg som besøker oss jevnlig.

Alle våre priser finner du på denne linken: https://www.tronderhallen.no/svommehall/billettpriser-svomming/