Her finner du skjema for søking på fast treningstid for hele sesongen høsten 2017/våren 2018.

Sesongen 2017/2018 varer f.o.m. uke 33 t.o.m. uke 25.

 • Søknadsfristen er satt til:
  • Innen 1. juni 2017.
 • Søknaden må inneholde:
  • Utfylt skjema for enten Svømmehallen og/eller Flerbrukshallen.
  • Det er eget skjema for søknad på treningstid i klatreanleggene.
 • Søknaden sendes til:
  • Trønderhallen Levanger KF, Postboks 130, 7601 Levanger, eller som vedlegg til e-post som sendes til post@tronderhallen.no

For flere detaljer se hvert enkelt søknadsskjema.

Skjema – Søknad på treningstid i idrettshallen i Trønderhallen 2017-2018

Skjema – Søknad på treningstid i svømmehallen i Trønderhallen 2017-2018

Skjema – Søknad på treningstid i klatreanleggene i Trønderhallen 2017-2018

Leiepriser:

Annen info som er aktuell for søknaden finner du her: