Svøm 47,84 km innen 31. desember 2017.

Distansen tilsvarer å svømme fra Dampsaga til Trønderhallen.

  • Kun for brukere av Swimtag!
  • Swimtag er gratis å bruke i Trønderhallen!
  • Swimtag kan brukes av alle som er svømmedyktige å bruker av svømmehallen på Trønderhallen!
  • Premier:
    • 1 årskort trekkes blant alle som fullfører hele distansen innen 31. desember 2017
    • 1 månedskort trekkes blant alle som har gjennomført minst halve distansen innen 31. desember 2017.

Les mer om Swimtag her: https://www.tronderhallen.no/svommehall/swimtag/

Du starter dine første svømmetak like utenfor Dampsaga på Steinkjer, og svømmer ut Beistadfjorden, gjennom Skarnsundet og videre om Einestangen på Ytterøya, før du setter kursen mot Levanger og går i land ved den fine badestranda på Røstad, like nedenfor selveste Trønderhallen.

Distansen er som nevnt 47,84 km.

Bruk den tiden du selv ønsker, eller sett deg opp klare målsetninger for hver enkelt svømme økt.

Svømmer du i snitt 2000m hver gang så er du i mål på like i underkant av 24 økter!