Markedsundersøkelse

1. t.o.m. 31. oktober vil det være mulig å gi din tilbakemelding om hvordan du opplever Trønderhallen som badeanlegg.

Klikk deg inn på linken; https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5036527&sid=JBNvNCTViL

Eller scann QR-koden

Som takk for at du svarer er du med i trekningen av gratis inngangsbilletter for fire personer, 2 voksne og 2 barn.

Du bruker ca. 3 minutter på å gi din tilbakemelding på denne undersøkelsen.

På forhånd, takk for ditt bidrag for vår utvikling 🙂