For mer info om kampen, klikk på denne linken:

www.lhk.no