I forbindelse med kurs for ansatte på Trønderhallen onsdag 9. mai, stenger Svømmehallen kl. 1800.

Gå til www.tronderhallen.no/#svommehall for alle åpningstider.