Her finner du skjema for søking på fast treningstid for hele sesongen høsten 2017/våren 2018.

Sesongen 2018/2019 er f.o.m. uke 33 t.o.m. uke 25.

 • Søknadsfristen er satt til:
  • Innen 1. juni 2018.
 • Søknaden må inneholde:
  • Utfylt skjema for enten Svømmehallen og/eller Flerbrukshallen.
  • Det er eget skjema for søknad på treningstid i klatreanleggene.
 • Søknaden sendes til:
  • Trønderhallen Levanger KF, Postboks 130, 7601 Levanger, eller som vedlegg til e-post som sendes til post@tronderhallen.no

For flere detaljer se hvert enkelt søknadsskjema.

Skjema – Søknad på treningstid i idrettshallen i Trønderhallen 2018-2019

Skjema – Søknad på treningstid i svømmehallen i Trønderhallen 2018-2019

Skjema – Søknad på treningstid i klatreanleggene i Trønderhallen 2018-2019

Leiepriser:

NB! Det er vedtatt nye leiepriser f.o.m. 1. juli 2018!

Annen info som er aktuell for søknaden finner du her: