Styret i Trønderhallen Levanger KF har vedtatt prisjustering for svømmebilletter f.o.m. 1. juli 2018.

Prisjusteringen er på gjennomsnitt 7 % for alle billettvarianter.

Prisjusteringen gjelder for alle typer billetter til Svømmehallen, både enkeltbilletter, klippekort, periodebilletter og abonnement.

Ny pris vil gjelde ved kjøp/fornyelse f.o.m. 1. juli, med unntak av abonnement (avtalegiro), hvor det vil bli sendt eget varsel til abonnent for når prisøkningen gjelder fra avhengig av bindingstid/prisgaranti.

Vi har oppdatert alle våre prisoversikter for svømmebilletter, hvor det er en egen kolonne for priser f.o.m. 1. juli 2018.

Samtidig har vi benyttet anledningen til å endre navn på noen produkter:

  • Månedskort – Svømming heter nå 30 dager – Svømming
  • Halvårskort – Svømming heter nå 180 dager – Svømming
  • Årskort – Svømming heter nå 365 dager – Svømming
  • Årskort – AG – Svømming (årskort på avtalegiro) heter nå Abonnement – AG – Svømming

Prisene og betingelser finner du her:

https://www.tronderhallen.no/svommehall/billettpriser-svomming/