Driftsmelding Svømmehallen: 16. juni t.o.m. 14. juli 2019

I forbindelse med utbedring av fliser, vil Opplæringsbassenget, Boblebadet og Vannsklia være stengt for bruk i perioden 16. juni t.o.m. 14. juli (ca. 3 uker).

Svømmehallen med Konkurransebassenget, Stupebassenget og Kiosk, vil være åpent for bruk i samme periode!

  • Hinderløypa vil ligge ute i Konkurransebassenget og Isfjellet vil vekselsvis ligge ute i Stupebassenget
  • 2 for 1-tilbudet for drop-in som Trønderhallen har hatt de siste somrene, vi også i år starte første skoleferieuke, f.o.m. mandag 24. juni og vare t.o.m. 11. august