2 for 1 til svømmehallen i sommer

Også i sommer kjører vi kampanjen 2 innganger til svømmehallen for prisen av 1.

Og i år tyvstarter vi litt, i forbindelse med at vi stenger ett av bassengene f.o.m. 16. juni (se egen driftsmelding om dette)

Betingelsene er som følger:

  • Ta vare på kvitteringen når du kjøper inngang i sommer, og dere vil få samme antall og type innganger som på forevist kvittering, gratis påfølgende dag
  • Kampanjen varer f.o.m. 15. juni t.o.m. 10. august 2019
    • Søndag 16. juni er første dag du får gratis inngang
    • Søndag 11. august er siste dag det gis gratis inngang