GRATIS bading for barn og unge t.o.m. 17 år én fredag i måneden

*Gjelder også voksne i følge med barn

Datoer for fredager dette gjelder før jul:

  • 4. oktober
  • 1. november
  • 29. november
  • 20. desember

Tilbudet gjelder for bading kl. 17.00-21.00 på de fredager og datoer som nevnt i listen over.