GRATIS bading for barn og unge t.o.m. 17 år én fredag i måneden

*Gjelder også voksne i følge med barn

Datoer for fredager dette gjelder i vinter og til våren:

  • 7. februar
  • 6. mars
  • 3. april
  • 15. mai
  • 12. juni

Tilbudet gjelder for bading kl. 17.00-21.00 på de fredager og datoer som nevnt i listen over.