Periode-, klippe- og verdi-/gavekort får forlenget gyldighet i stengeperioden.

Forlengelsen håndteres i etterkant av stengeperioden, når vi vet hvor lang den blir.

For deg som har abonnement, vil ingen avtalegiro-trekk blir sendt ut før dette er justert hos oss, d.v.s. når lengden på stengeperioden er kjent for oss.