Smitteverntiltak og retningslinjer for Trønderhallen fra 15.juni20