I forbindelse med nye korona-restriksjoner, vil tilgangen for hvem som får bruke klatreanlegget være endret f.o.m. 25. mars 2021:

 • Kun barn/ungdom under 20 år får lov til å bruke klatreanlegget til klatring, og kun ved gyldig klatrebillett.
 • Voksne kan være sikrere, men kan ikke klatre.
 • Husk gyldig brattkort ved klatring inne i Flerbrukshallen!
 • 2 meters avstand mellom klatrere, mellom klatrere og sikrere, og mellom sikrere.
 • Dette gjelder også ved organisert klatreaktivitet i regi av din klubb, lag eller forening.

Dette gjelder inntil videre t.o.m. 11. april! (utvidet av myndighetene) t.o.m. 15. april (OPPHEVES F.O.M. 16. APRIL 2021)

Åpningstider for klatring vil være:

 • 25. og 26. mars mellom kl. 0900-2045
 • F.o.m. 27. mars t.o.m. 5. april (altså påsken) kan du få tilgang til klatreanlegget kl. 0900-1545
 • F.o.m. 6. april vil du kunne få tilgang mandager-fredager kl. 0900-2045 og lørdager-søndager 0900-1545
 • F.o.m. 16. april er vi tilbake til normale åpningstider også for klatring for barn/ungdom under 20 år. Se åpningstidene på forsiden HER!

Du som har gyldig periodekort for voksen, student og honnør lurer sikkert på hva som skjer med gjenstående gyldighetstid?

 • Gyldighetstiden vil bli forlenget/forskyvet med de antall dager som vi, etter forskrift, må holde stengt for voksen klatring.
 • Endringen av gyldighetstiden vil bli foretatt NÅR vi vet hvor lenge vi må holde stengt for offentlig bading.