I forbindelse med nye korona-restriksjoner, er Svømmehallen stengt for offentlig bading f.o.m. 25. mars 2021.

  • Dette gjelder inntil videre t.o.m. 11. april!
  • Dette gjelder nå t.o.m. 15. april!

Denne gangen er det derimot en åpning for deg, som i forbindelse med egenrehabilitering, har dokumentasjon/erklæring fra behandlende lege/fysio- eller manuellterapeut, på at du må utøve rehabiliteringstrening. Her kommer fremgangsmåte, og hvilke dager og tidspunkt, du kan få utøve rehabiliteringssvømming f.o.m. 25. mars:

  • Ha med erklæring/dokumentasjon fra behandlende lege/fysio- eller manuellterapeut for fremvisning i kassen
  • Bare den som erklæringen/dokumentasjonen er utstedt til får tilgang til svømmehallen, med unntak av deg som har med ledsager OG har ledsagerbevis!
  • 25. og 26. mars kan du få tilgang til bassenget kl. 0900-2045
  • F.o.m. 27. mars t.o.m. 5. april (altså påsken) kan du få tilgang til bassenget kl. 0900-1545
  • F.o.m. 6. april vil du kunne få tilgang mandager-fredager kl. 0900-2045 og lørdager-søndager 0900-1545

Du som har gyldig periodekort eller klippe-/verdikort lurer sikkert på hva som skjer med gjenstående gyldighetstid?

  • Gyldighetstiden vil bli forlenget/forskyvet med de antall dager som vi, etter forskrift, må holde stengt for offentlig bading.
  • Endringen av gyldighetstiden vil bli foretatt NÅR vi vet hvor lenge vi må holde stengt for offentlig bading.

For øvrig er Svømmehallen åpen for organisert aktivitet, slik som skolesvømming, babysvømmingkurs og svømmetrening for svømmeklubben.