Vi åpner allerede kl. 06.30 fredag 16. april, og starter med Morgensvømming!

Velkommen til en hyggelig morgenstund i Svømmehallen, med gratis kaffe og vafler, og lokalaviser.

Alle periodekort og klippekort til svømmehallen vil få forlenget gyldighet tilsvarende de 22 dagene vi var stengt for offentlig bading. Unntaket er periodekort knyttet til skoleår og sesong som har egne avtaler.

Våre åpningstider f.o.m. 16. april finner du på forsiden HER!

Vi henstiller til våre kunder fra andre kommuner i regionen, spesielt de kommuner med reiseanbefalinger eller høyt smittetrykk, om å lytte til de anbefalinger og legge turen hit til etter at reiseanbefalingene er opphevet.