Levanger kommune skal revidere kommunens plan for idrett, leik og aktivitet høsten 2021, og alle inviteres til å svare på en spørreundersøkelse.

Målgruppen er innbyggerne og aktuelle lag og foreninger i Levanger kommune. Svarene på spørreundersøkelsen skal behandles slik at det ikke er mulig å se hvem som har svart hva.

Kommunen ønsker innspill fra innbyggerne og lag og foreninger for å få bedre kunnskap om hva det er behov for å prioritere fremover innenfor idrett, leik og aktivitet.

Svarfrist er 1. oktober 2021!

Har du spørsmål til undersøkelsen ta kontakt med idrettskonsulenten: kjenor@levanger.kommune.no

Alle er velkommen til å komme med flere innspill til dette arbeidet ved å ta kontakt.

Planen skal senere legges ut på høring.

Til spørreundersøkelsen