Svømmehallen åpner for offentlig bading f.o.m. lørdag 15. januar kl. 09.00!

Vi bruker dagen i dag, til å korrigere smittevernveileder for besøk i Trønderhallen og bruk av svømmehallen, etter hvert som vi får avklart gjeldende nasjonale retningslinjer.

Vi vil endre publisert informasjon om antallsbegrensninger o.l.  utover dagen, slik at oppdatert informasjon vil være publisert innen kl. 16.00.

Angående periodekort og klippekort som var gyldige f.o.m. 15. desember:

  • De som IKKE har benyttet disse i forbindelse med trenings- eller rehabiliteringssvømming i perioden 15. desember t.o.m. 14. januar, vil få justert gyldighetstiden med de antall dager vi har vært stengt for offentlig bading.
  • Oppdatert info 17. januar: For produkter som fyller kravene ovenfor, så har periodekort fått justert gyldighetsdato med 31 dager, klippekort justeres fortløpende (d.v.s. at vi minimum ligger 1 måned foran med justert gyldighetstid) OG for abonnement vil friperiode for 31 dager bli gitt på neste trekk (som vil gi ingen trekk for februar og 3 dager redusert trekk for mars)