Leiepriser

Fasiliteter/Tekniske data:

Bane 1 (Trønderhallen 1):

Det kan spilles sentercourt Handball, og da benevnes banen Bane 1 (også Trønderhallen 1)

Ved inndeling til to baner, benevnes banene Bane 2 (Trønderhallen 2) og Bane 3 (Trønderhallen 3)

 • Bane 2 (Trønderhallen 2)

  • er oppmerket for Handball og Volleyball (3 volleyballbaner er merket)
  • kan deles inn i to, og disse to banedelene kalles da Bane 2A og Bane 2B
 • Bane 3 (Trønderhallen 3)

  • er oppmerket for Handball, Basketball og Volleyball
  • her kan det spilles sentercourt Basketball eller Volleyball
  • kan deles inn i tre, og disse banedelene kalles da Bane 3A, Bane 3B og Bane 3C
   • Bane 3A er oppmerket for Basketball, Volleyball og Badminton
   • Bane 3B er oppmerket for Basketball
   • Bane 3C er oppmerket for Basketball, Volleyball og Badminton

Trønderhallen 1 - TegningTrønderhallen 2 og 3 - TegningTrønderhallen inndelt i 5 - Tegning

Klatreanlegg

Sprintmatte

 • Dekker hele lengde på amfiet, og kan kombineres med tykkmadrass som stopp-vegg
 • Leies ut enten som hele Sprintmatte, hvis ikke Mellom- og Øverveggen i klatreanlegget er leid ut/i bruk
 • Leies ut som Sprintmatte (2/3-del), hvis Mellom- og Øverveggen i klatreanlegget er leid ut/i bruk
  • Ved leie av Sprintmatte (2/3-del) er påbudt løperetning bort fra klatreanlegget!

Trenings-/styrkerom

 • Kan kun benyttes av lag som leier annet areal i Trønderhallen til treningsformål
 • Kan kun benyttes i forbindelse med organisert trening, og det er trener som må kvittere ut/inn nøkkelkort for tilgang