Billettpriser klatring

Åpningstider (se forsiden)

Kalender for Klatring

Utlån av klatreutstyr

Bruk av klatreanlegget i Trønderhallen

Kjøp av klatrebilletter forutsetter at ansvarlig for klatringen har tatt Bratt-kort, og at denne er ansvarlig for forsvarlig sikring av klatrere i klatreveggene. Kravet til Bratt-kort gjelder ikke for klatring i Buldrerommet.

Kjøp av klatrebilletter forutsetter ikke tilgang til alle klatreveggene.

Tilgjengeligheten i klatreveggene forutsetter at det ikke foregår arrangement i flerbrukshallen som legger beslag på hele flerbrukshallen. D.v.s. at ved konserter, forestillinger, kampavvikling og lignende, hvor arrangøren krever egen inngangsbillett til flerbrukshallen, eller arrangøren stiller krav til at ingen annen aktivitet kan pågå samtidig med arrangementet eller under rigging/prøving til arrangementet, vil klatreveggene ikke være tilgjengelige.

Ved arrangement hvor arrangøren også leier areal utover flerbrukshallen, vil heller ikke Buldrerommet være tilgjengelig.

Flerbrukshallens baneflater leies i hovedsak ut til trening med idrettsformål. D.v.s. at i perioden fra og med skolestart om høsten til og med skoleslutt medio juni, vil tilgangen til Nerveggen i klatreveggen være regulert i forhold til tildelte kvelder og tidsperioder. Det er satt av noen tidspunkt på enkelte kvelder i uka på hverdagene, hvor utleie av Bane 3C kun skjer til idretter som er forenelig med klatring og sikring i Nerveggen.

Tilgjengeligheten for klatreanlegget bekjentgjøres ved kalender for klatreanlegget på www.tronderhallen.no/Kalendere/Klatring eller ved åpningstider for klatring på forsiden av www.tronderhallen.no.