Klatrebilletter og utleiepriser klatreutstyr

Enkeltbilletter:

Priser enkeltbilletter - klatring:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2021
BillettypeDag
Pris f.o.m. 2021Betingelser
Barn (≥3 år <18 år)Alle dager45,-Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
Voksen (≥18 år)Alle dager70,-Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
HonnørAlle dager60,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
StudentAlle dager60,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift
Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.

Periodekort:

180 dager:

Priser 180 dager - Klatring:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2021
BillettypeDagPris f.o.m. 2021Betingelser
Barn (≥3 år <18 år)Alle dager745,-
Voksen (≥18 år)Alle dager1.175,-
HonnørAlle dager980,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
StudentAlle dager980,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift

365 dager:

Priser 365 dager - Klatring

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2021
BillettypeDagPris f.o.m. 2021Betingelser
Barn (≥3 år <18 år)Alle dager1.290,-
Voksen (≥18 år)Alle dager2.155,-
HonnørAlle dager1.725,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
StudentAlle dager1.725,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift

Semesterkort for studenter:

Priser semesterkort for studenter - klatring:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2021
BillettypeGyldighetsperiodePris f.o.m. 2021Betingelser
Semesterkort - Student - Høst - KlatringF.o.m. 1. september t.o.m. 31. desember620,-Selges KUN ved kontantkjøp, og ved fremvising av gyldig studiebevis med kvittering på betalt semesteravgift.
Semesterkort - Student - Hel - KlatringF.o.m. 1. september t.o.m. 31. mai1.295,-Selges KUN ved kontantkjøp, og ved fremvising av gyldig studiebevis med kvittering på betalt semesteravgift.
Semesterkort - Student - Vår - KlatringF.o.m. 1. januar t.o.m. 31. mai775,-Selges KUN ved kontantkjøp, og ved fremvising av gyldig studiebevis med kvittering på betalt semesteravgift.

Abonnement:

Priser abonnement - Klatring:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2021
BillettypeDagMånedspris fra 2021Totalt for 1 år (bindingstiden)Betingelser
Barn (≥3 år <18 år)Alle dager107.501.290-12 måneders bindingstid, prisgaranti og avtalegiro-avtale!
Voksen (≥18 år)Alle dager179,582.155,-12 måneders bindingstid, prisgaranti og avtalegiro-avtale!
HonnørAlle dager143,751.725,-12 måneders bindingstid, prisgaranti og avtalegiro-avtale!For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
StudentAlle dager143,751.725,-12 måneders bindingstid, prisgaranti og avtalegiro-avtale!For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift

For periodekort (semesterkort, 180- og 365 dager) og abonnement må det registreres kundeprofil hos oss, og armlenke til 100,- eller plastkort til 50,- må kjøpes første gang, og knyttes til din kundeprofil. Eier du allerede en slik armlenke (f.eks. 3T sin armlenke), kan den knyttes til din kundeprofil og ditt periodekort. Ved enkeltbesøk må kvittering tas vare på for fremvising ved stikkprøvekontroll. For å klatre/sikre må man ha BRATT-kort eller være med en person som har dette. Se mer info på www.ekneklatring.net

Utlån av klatreutstyr:

Betingelser for lån av klatreutstyr:

I forbindelse med bruk av klatreanlegget i Trønderhallen, er det mulig å låne noe klatreutstyr. Dette er et samarbeid med Utstyrsbua, og det er Utstyrsbua sitt klatreutstyr som utlånes. Det er mulig å forhåndsbooke lån av klatreutstyr inntil 7 dager i forveien.
Utlån av klatreutstyr, forutsetter at kunde kan å bruke utstyret (ref. krav til Brattkort for ansvarlig for klatringen), bruk inntil 3 timer hvis ikke annet er avtalt og at utstyret blir tilbakelevert i god stand.
Utstyr som blir ødelagt p.g.a. feil bruk, eller som ikke blir tilbakelevert, må erstattes av kunden tilsvarende kostnaden Utstyrsbua har med å skaffe samme type utstyr.
VareAntall til utlånDagPrisBetingelser
Klatresele barn2alle dagerGratis utlån!For inntil 3 timer, og forutsetter tilbakelevert i god stand
Klatresele voksen2alle dagerGratis utlån!For inntil 3 timer, og forutsetter tilbakelevert i god stand
Klatresele unistørrelse6alle dagerGratis utlån!For inntil 3 timer, og forutsetter tilbakelevert i god stand
Karabin6alle dagerGratis utlån!For inntil 3 timer, og forutsetter tilbakelevert i god stand
Brems5alle dagerGratis utlån!For inntil 3 timer, og forutsetter tilbakelevert i god stand
Klatretau2alle dagerGratis utlån!For inntil 3 timer, og forutsetter tilbakelevert i god stand