Priser og betingelser er oppdaterte og gjelder f.o.m. 1. juli 2018
Idrettshall - lag og foreninger innen kommunenpris pr. timeAnnen spesifikasjon
1/1 baneflate (20 x 40 m), bane 2 eller 3320,-For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018
1/2 baneflate, 2A eller 2B180,-For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018
1/3 baneflate, 3A, 3B eller 3C150,-For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018
2/3 baneflate, 3A og 3B200,-For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018
Hele hallflaten (Bane 2 og 3 i lag) uten tribuneuttrekk640,-For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018
Arrangement hel hall, idrettsformål>1000,-20% av billettinntekt
For mva-pliktige leietakere vil 25% mva komme i tillegg f.o.m. 1. januar 2018

Lag, foreninger og bedriftsidrettslag som er registrert i MVA-registeret, må betale timepris + MVA fra og med 1. januar 2018.