Idrettshall - lag og foreninger innen kommunenpris pr. timeAnnen spesifikasjon
1/1 baneflate (20 x 40 m), bane 2 eller 3300
1/2 baneflate, 2A eller 2B180
1/3 baneflate, 3A, 3B eller 3C150
2/3 baneflate, 3A og 3B200
Hel bane (Bane 2 og 3 i lag) uten tribuneuttrekk600Med tribuner blir det arrangementpris
Arrangement hel hall, idrettsformål>100020% av billettinntekt

Trønderhallens priser er bruttopriser, d.v.s. i de tilfeller det faktureres til lag, foreninger og bedriftsidrettslag som er registrerte i MVA-registeret er prisene inklusive MVA.
Til lag, foreninger og bedriftsidrettslag som IKKE er registrert i MVA-registeret, gjelder samme priser men da uten spesifisert MVA.