Billettpriser svømming

Åpningstider (se forsiden)

Baderegler

Leiepriser

Swimtag

Kalender for Svømmehallen

Bassenger i Trønderhallen