Småbarnsvømming i Trønderhallen

  • Trygghet
  • Leik og glede
  • Bevegelse i vann
  • Mestring i vann
  • Selvberging

For barn 3 mnd-2 år anbefaler vi Babysvømming.

NYHET! Legg deg til i vår facebookgruppe Baby- og Småbarnsvømming Levanger

Småbarnsvømming

F.o.m. kurs som starter i januar 2020, endrer vi litt på kursbenevnelsene. Vi innfører nivå-begrepet for å gjøre det mer forståelig hvilket kurs en kan melde seg på, og fjerner aldersinndelingen for småbarn-kursene slik at for begge nivåene gjelder for 2-4 år.Autorisert instruktør:

Monica Fjeldstad Linnerud

Spørsmål

For spørsmål, send e-post til post@tronderhallen.no eller ring 740 53301.