Svømmebilletter

Enkeltbilletter:

Priser enkeltbilletter - svømming:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2022
BillettypeDagPris fra 2022Betingelser
Barn (≥0 år <3 år)Alle dager50,-Inkluderer 1 stk. gratis badebleie
Barn (≥3 år <18 år)Alle dager90,-Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
Voksen (≥18 år)Alle dager125,-Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
Familie (2 voksne og 3 barn)Alle dager340,-
Barn (-20%)Alle dager72,-Gjelder f.o.m. 4 barn ved kjøp av familiebillett.
20 % rabatt av ordinær billettpris for barn.
HonnørAlle dager115,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
StudentAlle dager115,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift.
Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.

Klippekort:

MERK! Klippekort er et personlig produkt knyttet til din armlenke/kundeprofil, og kan ikke brukes av andre.

Priser klippekort - svømming:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2022
Trønderhallen sine klippekort har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato.
Ubenyttede/gjenstående klipp MÅ brukes innen gyldighetsperioden, og kompenseres ikke.
Klippekort kan heller ikke overdras til annen person.
BillettypeDagPris fra 2022Betingelser
Barn (≥3 år <18 år) - 10 klippalle dager585,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
Voksen (≥18 år) - 10 klippalle dager940,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
Honnør - 10 klippalle dager820,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Student - 10 klippalle dager820,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift
Personlig svømmetrener - 10 klippMandag-fredag2.415,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
Gjelder for 10 timer á 45 minutter med personlig svømmetrener.
Gjelder IKKE som inngang til svømmehallen.
Time må forhåndsbookes
Personlig svømmetrener - 5 klippMandag-fredag1.340,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
Gjelder for 5 timer á 45 minutter med personlig svømmetrener.
Gjelder IKKE som inngang til svømmehallen.
Time må forhåndsbookes

Periodekort:

30 dager:

MERK! Periodekort er et personlig produkt knyttet til din armlenke/kundeprofil, og kan ikke brukes av andre.

Priser 30 dager - Svømming:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2022
BillettypeDagPris fra 2022Betingelser
Barn (≥3 år <18 år)alle dager255,-
Voksen (≥18 år)alle dager400,-
Honnøralle dager345,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Studentalle dager345,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift

180 dager:

MERK! Periodekort er et personlig produkt knyttet til din armlenke/kundeprofil, og kan ikke brukes av andre.

Priser 180 dager - Svømming:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2022
BillettypeDagPris fra 2022Betingelser
Barn (≥3 år <18 år)alle dager1.380,-
Voksen (≥18 år)alle dager2.240,-
Honnøralle dager1.935,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Studentalle dager1.935,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift
Familie ≤5alle dager4.645,-Gjelder for 2 voksne og 3 barn
Familie >5alle dager1.104,-Tillegg pr. barn f.o.m. 4. barn

365 dager:

MERK! Periode kort er et personlig produkt knyttet til din armlenke/kundeprofil, og kan ikke brukes av andre.

Priser 365 dager - Svømming:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2022
BillettypeDagPris fra 2022Betingelser
Barn (≥3 år <18 år)alle dager2.210,-
Voksen (≥18 år)alle dager3.785,-
Honnøralle dager3.225,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Studentalle dager3.225,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift
Familie ≤5alle dager7.710,-Gjelder for 2 voksne og 3 barn
Familie >5alle dager1.768,-Tillegg pr. barn f.o.m. 4. barn

Semesterkort for studenter:

MERK! Semesterkort er et personlig produkt knyttet til din armlenke/kundeprofil, og kan ikke brukes av andre.

Priser semesterkort for studenter - svømming:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2022
BillettypeGyldighetsperiodePris fra 2022Betingelser
Semesterkort - Student - Høst - SvømmingF.o.m. 1. september t.o.m. 31. desember1.090,-Selges KUN ved kontantkjøp, og ved fremvising av gyldig studiebevis med kvittering på betalt semesteravgift.
Semesterkort - Student - Hel - SvømmingF.o.m. 1. september t.o.m. 31. mai2.265,-Selges KUN ved kontantkjøp, og ved fremvising av gyldig studiebevis med kvittering på betalt semesteravgift.
Semesterkort - Student - Vår - SvømmingF.o.m. 1. januar t.o.m. 31. mai1.360,-Selges KUN ved kontantkjøp, og ved fremvising av gyldig studiebevis med kvittering på betalt semesteravgift.

Abonnement:

12 måneder bindingstid:

MERK! Abonnement er et personlig produkt knyttet til din armlenke/kundeprofil, og kan ikke brukes av andre.

Abonnement forutsetter inngåelse av avtalegiro-avtale, bindingstid på 12 måneder og innbetaling av inntil 2 månedsbeløp ved opprettelse.

Pris for armlenke(r) kommer i tillegg!

Priser abonnement - Svømming:

OBS! Nye priser F.O.M. 1. januar 2022
BillettypeDagMånedspris fra 2022Totalt for 1 år (bindingstiden)Betingelser
Barn (≥3 år <18 år)alle dager184,172.210,-12 måneders bindingstid, prisgaranti og avtalegiro-avtale!
Voksen (≥18 år)alle dager315,423.785,-12 måneders bindingstid, prisgaranti og avtalegiro-avtale!
Honnøralle dage268,753.225,-12 måneders bindingstid, prisgaranti og avtalegiro-avtale!For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Studentalle dager268,753.225,-12 måneders bindingstid, prisgaranti og avtalegiro-avtale!For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift
Familie ≤5alle dager642,507.710,-12 måneders bindingstid, prisgaranti og avtalegiro-avtale!Gjelder for 2 voksne og 3 barn

Generelle betingelser:

For klippekort, periodekort (30 dager, 180 dager, 365 dager, Semesterkort for studenter) og abonnement må det registreres kundeprofil hos oss, og armlenke til 100,- må kjøpes første gang, og knyttes til din kundeprofil. Eier du allerede en slik armlenke (f.eks. 3T sin armlenke), kan den knyttes til din kundeprofil og ditt klippekort/periodekort/abonnement.

For verdikort (gavekort eller klippekort) både personlige og ikke-personlige, gjelder gyldighetstid på 365 dager f.o.m. kjøpsdato. Restverdi ved utløpsdato kompenseres ikke. Personlige verdikort er knyttet til din kundeprofil, som igjen kan være knyttet til din personlige armlenke.

Kjøp av badebilletter og bruk av denne tilgangen til svømmehallen forutsetter at kjøper setter seg inn i de bestemmelser, som til enhver tid gjelder for svømmehallen i Trønderhallen.

Kjøp av badebilletter forutsetter ikke tilgang til alle bassengene, eller alle delene av et basseng.

Tilgjengeligheten i svømmehallen forutsetter at det ikke foregår arrangement som legger beslag på hele svømmehallen. D.v.s. at ved svømmestevner, arrangement og lignende, hvor arrangøren krever egen inngangsbillett til svømmehallen, eller arrangøren stiller krav til at ingen annen aktivitet kan pågå samtidig med arrangementet eller under rigging/prøving til arrangementet, vil svømmehallen ikke være tilgjengelige.

Ved arrangement hvor arrangøren leier hele svømmehallen, vil heller ikke amfiet i svømmehallen være tilgjengelig.

Svømmehallens bassenger leies i hovedsak ut til trening med idrettsformål og skolesvømming. D.v.s. at i perioden fra og med skolestart om høsten til og med skoleslutt medio juni, vil tilgangen til alle baner i Konkurransebassenget eller henholdsvis strandsonen og banedelen i Opplæringsbassenget være redusert i forhold til kunngjort utleie på Trønderhallen sin kalender for svømmehallen. Denne kalender finner du på www.tronderhallen.no under menyvalg Kalendere.

Når hele svømmehallen og/eller amfi er stengt som følge av arrangement, vil dette bli kunngjort på www.tronderhallen.no og ved statusoppdatering på facebook-siden Trønderhallen.

Endringer i tilgjengeligheten som kun angår deler av et av bassengene, vil ikke påregnes å bli annonsert, men Trønderhallen vil i størst mulig grad holde brukerne oppdatert ved oppdatering av kalender for svømmehallen, på  www.tronderhallen.no.