Svømmebilletter

Enkeltbilletter:

Priser enkeltbilletter - svømming:

PRISER F.O.M. 1. januar 2017
BillettypeDagPrisBetingelser
Barn (≥0 år <3 år)Alle dager35,-Inkluderer 1 stk. gratis badebleie
Barn (≥3 år <18 år)Alle dager70,-Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
Voksen (≥18 år)Alle dager100,-Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
Familie (2 voksne og 3 barn)Alle dager285,-
Barn (-20%)Alle dager56,-Gjelder f.o.m. 4 barn ved kjøp av familiebillett.
20 % rabatt av ordinær billettpris for barn.
HonnørAlle dager90,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.
StudentAlle dager90,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift.
Grupperabatt ved samlet kjøp:
-10 % rabatt f.o.m. billett nummer 11.
-20 % rabatt f.o.m. billett nummer 21.

Klippekort:

MERK! Klippekort er et personlig produkt knyttet til din armlenke/kundeprofil, og kan ikke brukes av andre.

Priser klippekort - svømming:

Trønderhallen sine klippekort har 1 års gyldighet f.o.m. kjøpsdato.
Ubenyttede/gjenstående klipp MÅ brukes innen gyldighetsperioden, og kompenseres ikke.
Klippekort kan heller ikke overdras til annen person.
BillettypeDagPrisBetingelser
Barn (≥3 år <18 år) - 10 klippalle dager495,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
Voksen (≥18 år) - 10 klippalle dager795,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
Honnør - 10 klippalle dager695,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Student - 10 klippalle dager695,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift
Personlig svømmetrener - 10 klippMandag-fredag2.250,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
Gjelder for 10 timer á 45 minutter med personlig svømmetrener.
Gjelder IKKE som inngang til svømmehallen.
Time må forhåndsbookes
Personlig svømmetrener - 5 klippMandag-fredag1.250,-Gyldig 365 dager fra og med kjøpsdato.
Gjelder for 5 timer á 45 minutter med personlig svømmetrener.
Gjelder IKKE som inngang til svømmehallen.
Time må forhåndsbookes

Månedskort (periodekort 30 dager):

MERK! Månedskort er et personlig produkt knyttet til din armlenke/kundeprofil, og kan ikke brukes av andre.

Priser månedskort - svømming (periodekort 30 dager):

BillettypeDagPrisBetingelser
Barn (≥3 år <18 år)alle dager210,-
Voksen (≥18 år)alle dager335,-
Honnøralle dager290,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Studentalle dager290,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift

Halvårskort (periodekort 180 dager):

MERK! Halvårskort er et personlig produkt knyttet til din armlenke/kundeprofil, og kan ikke brukes av andre.

Priser halvårskort - svømming (periodekort 180 dager):

BillettypeDagPrisBetingelser
Barn (≥3 år <18 år)alle dager1.175,-
Voksen (≥18 år)alle dager1.905,-
Honnøralle dager1.650,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Studentalle dager1.650,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift
Familie ≤5alle dager3.965,-Gjelder for 2 voksne og 3 barn
Familie >5alle dager935,-Tillegg pr. barn f.o.m. 4. barn

Årskort (periodekort 365 dager):

MERK! Årsskort er et personlig produkt knyttet til din armlenke/kundeprofil, og kan ikke brukes av andre.

Priser årskort - svømming (periodekort 365 dager):

BillettypeDagPrisBetingelser
Barn (≥3 år <18 år)alle dager1.880,-
Voksen (≥18 år)alle dager3.225,-
Honnøralle dager2.750,-For honnør gjelder gyldig honnørbevis/>67 år
Studentalle dager2.750,-For student gjelder gyldig studiebevis/semesteravgift
Familie ≤5alle dager6.595,-Gjelder for 2 voksne og 3 barn
Familie >5alle dager1.495,-Tillegg pr. barn f.o.m. 4. barn

Semesterkort for studenter:

MERK! Semesterkort er et personlig produkt knyttet til din armlenke/kundeprofil, og kan ikke brukes av andre.

Priser semesterkort for studenter - svømming:

BillettypeGyldighetsperiodePrisBetingelser
Semesterkort - Student - Høst - SvømmingF.o.m. 1. september t.o.m. 31. desember925,-Selges KUN ved kontantkjøp, og ved fremvising av gyldig studiebevis med kvittering på betalt semesteravgift.
Semesterkort - Student - Hel - SvømmingF.o.m. 1. september t.o.m. 31. mai1.930,-Selges KUN ved kontantkjøp, og ved fremvising av gyldig studiebevis med kvittering på betalt semesteravgift.
Semesterkort - Student - Vår - SvømmingF.o.m. 1. januar t.o.m. 31. mai1.155,-Selges KUN ved kontantkjøp, og ved fremvising av gyldig studiebevis med kvittering på betalt semesteravgift.

 

For klippekort og periodekort (semester-, måneds-, halvårs- og årskort) må det registreres kundeprofil hos oss, og armlenke til 100,- må kjøpes første gang, og knyttes til din kundeprofil. Eier du allerede en slik armlenke (f.eks. 3T sin armlenke), kan den knyttes til din kundeprofil og ditt klippekort/periodekort.

Kjøp av badebilletter og bruk av denne tilgangen til svømmehallen forutsetter at kjøper setter seg inn i de bestemmelser, som til enhver tid gjelder for svømmehallen i Trønderhallen.

Kjøp av badebilletter forutsetter ikke tilgang til alle bassengene, eller alle delene av et basseng.

Tilgjengeligheten i svømmehallen forutsetter at det ikke foregår arrangement som legger beslag på hele svømmehallen. D.v.s. at ved svømmestevner, arrangement og lignende, hvor arrangøren krever egen inngangsbillett til svømmehallen, eller arrangøren stiller krav til at ingen annen aktivitet kan pågå samtidig med arrangementet eller under rigging/prøving til arrangementet, vil svømmehallen ikke være tilgjengelige.

Ved arrangement hvor arrangøren leier hele svømmehallen, vil heller ikke amfiet i svømmehallen være tilgjengelig.

Svømmehallens bassenger leies i hovedsak ut til trening med idrettsformål og skolesvømming. D.v.s. at i perioden fra og med skolestart om høsten til og med skoleslutt medio juni, vil tilgangen til alle baner i Konkurransebassenget eller henholdsvis strandsonen og banedelen i Opplæringsbassenget være redusert i forhold til kunngjort utleie på Trønderhallen sin kalender for svømmehallen. Denne kalender finner du på www.tronderhallen.no under menyvalg Kalendere.

Når hele svømmehallen og/eller amfi er stengt som følge av arrangement, vil dette bli kunngjort på www.tronderhallen.no og ved statusoppdatering på facebook-siden Trønderhallen.

Endringer i tilgjengeligheten som kun angår deler av et av bassengene, vil ikke påregnes å bli annonsert, men Trønderhallen vil i størst mulig grad holde brukerne oppdatert ved oppdatering av kalender for svømmehallen, på  www.tronderhallen.no.