Priser og betingelser er oppdaterte og gjelder f.o.m. 1. juli 2018
Svømmehall - lag og foreninger innen kommunenpris pr. timeAnnen spesifikasjon
3 baner i Konk.bass. (25-metersbass.)1200,-Inngangsbillett pr. deltaker kommer i tillegg.
2 baner i Konk.bass. (25-metersbass.)900,-Inngangsbillett pr. deltaker kommer i tillegg.
1 bane i Konk.bass. (25-metersbass.)600,-Inngangsbillett pr. deltaker kommer i tillegg.
Banedelen av Opplæringsbass.600,-Inngangsbillett pr. deltaker kommer i tillegg.
Stupebassenget600,-Inngangsbillett pr. deltaker kommer i tillegg.
Svømmehallen til stevner med mer1500,-Gjelder kun utenom ordinær åpningstid og inndekning lønn badevakter kommer i tillegg.
Arrangement hel svømmehall >1500,-20% av billettinntekt