Svømmehall - lag og foreninger innen kommunenpris pr. timeAnnen spesifikasjon
Svømmehall, 3 baner (7,7m) + tilgang til stupebasseng. 300
Svømmehall, banedelen av opplæringsbassenget200
Svømmehall, hel hall til stevner med mer600
Arrangement hel svømmehall >150020% av billettinntekt
Antall timer som legges til grunn og evt. andre utleieobjekt forhandles i hvert tilfelle